خرد نامه مرکز تحقیقات معلمان فلاورجان

مطالب فرهنگی / علمی / تحقیقاتی / ادبی/ .....

کتابهای کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان فلاورجان تا اردیبهشت ماه 1388-قسمت پنجاه و پنجم

1377

55/811

مجموعه نوحه و مدایح اهلبیت

-----

احد ده بزرگی

عاطفه فریاد کشید

56

1378

56/811

مولودیه و    مرانی اهل بیت اطهار به سبک نوحه زنی

-----

قدرت الله احمدی

پیام کربلا

57

1378

57/811

مدایح و مرانی اهل بیت در مناسبتهای قمری

-----

احمد دهقان

از محرم تا غدیر

58

1376

58/811

مدایح – مرثیه و نوحه- نصایح

-----

حسن فرجنحش نشابوری

گلفروش

59

1377

59/811

شهر مذهبی در مورد علی (ع)

-----

علیرضا دانایی

برگزیده اشعار در وصف مولا علی (ع) (مشکل گشا)

60

1380

60/811

مجموعه نوحه های زنجیر زنی محرم وصفر

-----

جعفر رسول زاده

سلسله عشق

61

1383

61/811

شامل مداحی چهارده معصوم – شهدای کربلا – مناسبتها – مولودی – مرانی – و نوحه سرایی

-----

قدرت الله قاسمی

نغمه های ماندگار

62

1352

62/811

برگزیده شعر اسماعیل شاهروردی با مقدمه نیما یوشیج

-----

اسمائیل شاهرودی

برگزیده های شعرهای اسماعیل شاهرودی (آینده)

63

1381

1/63/811

شعر فارسی معاصر

-----

فرامست عسگری

نغمه های سکوت

64

1385

2/63/811

شعر فارسی معاصر

-----

فرامست عسگری

نغمه های سکوت

65

 

سال انتشار

کد

موضوع

مترجم

مؤلف

عنوان کتاب

ردیف

1376

1/1/812

شرح بر نوشته های گوناگون فارسی

-----

غلامحسین یوسفی

دیدار با اهل قلم درباره 20 کتاب نثر فارسی جلد1

1/1

1376

2/1/812

شرح بر نوشته های گوناگون فارسی

-----

غلامحسین یوسفی

دیدار با اهل قلم درباره 20 کتاب نثر فارسی جلد2

2/1

1377

2/812

شرح بر نوشته های گوناگون فارسی

-----

دکتر محمد استعلامی

تذکر الاولیا

2

1380

3/812

شرح بر نوشته های گوناگون فارسی

-----

خلیل خطیب رهبر

مرزبان نامه

3

1377

4/812

شرح بر نوشته های گوناگون فارسی

-----

رحیم رضا زاده ملک

دانشنامه خیامی

4

1375

5/812

شرح بر نوشته های گوناگون فارسی

-----

دکتر رضا انزالی نزاد

نواخوان بزم صاحبدلان

5

1376

6/812

گزیده کشف الاسرار وعد الابرار نوشته های گوناگون فارسی

-----

منوچهر دانش پژوه

برگزیده کشف الاسرار و شرح وعده الابرار

6

1374

7/812

نوشته های گوناگون فارسی

-----

عبدالعظیم قریب

متن کامل کلیله و دمنه

7

1380

8/812

نوشته های گوناگون فارسی

-----

غلامحسین یوسفی

گزیده قابوس نامه عنصر المعانی کیکاووس اسکندر

8

1372

9/812

نوشته های گوناگون فارسی

-----

نرگس روان پور

گزینه قابوس نامه

9

1371

10/812

رسائل خواجه

-----

وحید دستگردی

رسائل جامع خواجه عبدالله انصاری

10

1381

1/11/812

نوشته های گوناگون فارسی

-----

جهانگیر شاهی

از کوچه های بی خبری

1/11

1381

2/11/812

نوشته های گوناگون فارسی

-----

جهانگیر شاهی

از کوچه های بی خبری

2/11

1383

12/812

نوشته های گوناگون فارسی – سرگذشت نامه

-----

رفیع غفار زادگان

دکتر معین

12

1383

13/812

ادبیات آمریکایی به زبان انگلیسی – کلمات قصار

مینو پرنیانی

سیدنی. جی. هریس

برندگان و بازندگان

13

 

سال انتشار

کد

موضوع

مترجم

مؤلف

عنوان کتاب

ردیف

1373

1/813

عروض و قافیه

-----

دکتر سیروس شمیسا

المعجم فی معاصر اشعار العجم

1/1

1373

2/1/813

عروض و قافیه

-----

دکتر سیروس شمیسا

المعجم فی معاصر اشعار العجم

2/1

1378

2/813

عروض و قافیه

-----

جمال صدری

آهنگ شناسی(عروض)

2

 

سال انتشار

کد

موضوع

مترجم

مؤلف

عنوان کتاب

ردیف

1380

1/814

نامه ها و خاطرات

پرویز ختائی

ویکتور اسنزوولکی

از راه خدعه

1

1377

3/814

نامه ها و خاطرات

ضیا الدین رضا خانی

کوین لیمین رندی کارلستون

اسرار خاطرات کودکی

2

1379

4/814

نامه ها و خاطرات

محمد رضا راه ور

گابرین گارسیا مارکز

یادداشت های روزهای تنهایی

3

1374

5/814

نامه ها و خاطرات

-----

شمس آل احمد

مکالمات جلال آل احمد

4

1373

6/814

نامه ها و خاطرات

-----

بدر الدین یغمائی

نشات قائم مقام فرهانی

5

1376

7/814

نامه ها و خاطرات

-----

حبیب لاجوردی

خاطرات علی امینی

6

1375

1/8/814

نامه ها و خاطرات

-----

محبت الله همتی

در باغ تجربه ها (1)

7

1375

2/8/814

نامه ها و خاطرات

-----

محبت الله همتی

در باغ تجربه ها (1)

8

1375

3/8/814

نامه ها و خاطرات

-----

محبت الله همتی

در باغ تجربه ها (2)

9

1375

4/8/814

نامه ها و خاطرات

-----

محبت الله همتی

در باغ تجربه ها (3)

10

1375

5/8/814

نامه ها و خاطرات

-----

محبت الله همتی

در باغ تجربه ها (3)

11

1380

10/814

نامه ها و خاطرات

آرش حجازی

پائولو کوئلیو

خاطرات یک مخ

12

1380

11/814

نامه ها و خاطرات

-----

حسن محسنی

معلم مدرسه خاطراتی از کوثر

13

1383

12/814

نامه ها

 آرش حجازی

جبران خلبل جبران

نامه های عاشقانه یک پیامبر

14

 

سال انتشار

کد

موضوع

مترجم

مؤلف

عنوان کتاب

ردیف

1380

1/815

طنز و هجو شناسی

-----

مرجان کشاورز

لطیفه های شیرین لطایف الطوایف

1

1380

2/815

طنز و هجو شناسی

-----

سید ابراهیم  نبوی

گزیده زهرا الربیع

2

 

 

 

 

 

 

 

  تاريخ وجغرافيا وعلوم وابسته


 

 

سال انتشار

کد

موضوع

مترجم

مؤلف

عنوان کتاب

ردیف

---------

1/902

جغرافیا

-----------

---------

جغرافیای کامل

1

1371

2/902

جغرافیا

هادی وثیق

پی یرپانی

آب وهوا شناسی

2

1371

3/902

جغرافیا

کریم کوشا

رنه کولا

آلودگی آبها

3

1378

4/902

جغرافیا

----------

محمد مسیبی

ال نینو ولانینا –فرزندان ناآرام طبیعت

4

1370

5/902

جغرافیا

مصطفی دنبلی

فلیکس ترومب

آبهای زیر زمینی

5

1368

6/902

جغرافیا

محمود مصاحب

فرانسوا کاره

اقیانوسها

6

1369

7/902

جغرافیا

م.دینلی

مارسل روبو-رنه کوپن

جابجائی قاره ها

7

1371

8/902

جغرافیا

-----------

محمد رضا کاویانی و..

مبانی آب وهوا شناسی

8

1375

9/902

جغرافیا

-----------

هوشنگ قائمی

هوا شناسی عمومی

9

1375

10/902

جغرافیا

-----------

مرتضی توکلی

مجموعه قسمتهای کارشناسی ارشد جغرافیا

10

1378

11/902

جغرافیا

-----------

بهروز نوئین و..

جغرافیا خور

11

1378

1/12/902

جغرافیا

-----------

ربیع بدیعی

جغرافیا ی مفصل ایران (جلد 1)

12

1378

2/12/902

جغرافیا

-----------

ربیع بدیعی

جغرافیا ی مفصل ایران (جلد 2)

13

1367

13/902

جغرافیا

عباس جعفری

پاتریک مور و..

سر گذشت زمین

14

1378

1/14/902

جغرافیا

-----------

سیاوش شایان و..

راهکاری های آموزشی جغرافیا

1/15

1378

2/14/902

راهنمای آموزش تدریسی

 

سیاوش شایان و..

راهکاری های آموزشی جغرافیا

2/15

1378

15/902

جغرافیا

 

ایلی یزدی

تحقیقلت جغرافیائی

16

1377

16/902

جغرافیا

 

امیر حاجی ونکی

اصطلاحات جفرافیایی متداول درمدارس

17

----------

17/902

جغرافیا

 

وحید شیخ الاسلامی

روش آموزش جغرافیا

18

1374

18/902

جغرافیا

بهلول علیجانی

فرانک تی .آدریچ و...

درآمدی برروشهای وفنون میدانی جغرافیا

19

1379

19/901

جغرافیا

مسعود مهدوی

پروفسور جان ای کلاک

جغرافیا ی جمعیت

20

1375

20/902

جغرافیا

مطیعی لنگرودی

پیرژورژ

روش تحقیق در جغرافیا

21

1379

21/902

جغرافیا

----------

حسن قره نژاد

جغرافیا ی صنعتی

22

1378

22/902

جغرافیا

----------

احمد محبوب فر

نقش برداری کاربردی

23

1374

23/902

جغرافیا

----------

احمد تقدیسی

جغرافیای کوچ نشینی

24

1376

24/902

جغرافیا

حسن طاهر کیا

پی .ای. بارو

سیستم اطلاعات جغرافیائی

25

1374

25/902

جغرافیا

----------

تقی عدالتی و...

اصول ومبانی جغرافیای ریاضی

26

1377

26/902

جغرافیا

----------

محمود مهدی نژاد

نقش خوانی در جغرافیا

27

1374

1/27/902

جغرافیا

محمود معافی و...

استفن کودر ینگتن و...

مهارتهای جغرافیائی

28

1374

2/27/902

جغرافیا

------------

استفن کودر ینگتن و...

مهارتهای جغرافیائی

29

1378

28/902

جغرافیا

-----------

حسین بیک محمدی

مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران

30

1376

29/902

جغرافیا

سیروس سهامی

پل کلاوالس

تاریخ جغرافیا

31

1379

30/902

جغرافیا

-----------

حسین شکوهی

فلسفه ی جغرافیا

32

1364

31/902

جغرافیا

محمود محمودی

آیزاک آسیموف

قاره ی قطب جنوب

33

---------

32/902

جغرافیا

-----------

----------

---------

34

1371

33/902

جغرافیا

مهدی پرهام

پیرژورژ

جغرافیای نابرابری

35

1374

34/902

جغرافیا

عیسی متقی زاده واحمد برادری

یسری عبدالرزاق جوهری

تاریخ اکتشافات جغرافیائی

36

1371

1/35/902

جغرافیا

-----------

دره میر حیدر

مبانی جغرافیای سیاسی

1/37

1371

2/35/902

جغرافیا

-----------

دره میر حیدر

مبانی جغرافیای سیاسی

2/37

1378

36/902

جغرافیا

---------

حسین شکوهی

ریشه های نور در فلسفه ی جغرافیا –ج.1

38

1369

37/902

جغرافیا

محمد مؤمنی کاشی

ژان پیتیه

مهاجرت روستائیان

39

1373

1/38/902

جغرافیا

شاپور گودرزی

پیتر ها گت

جغرافیا ی ترکبیی نو .جلد 1

40

1373

2/38/902

جغرافیا

شاپور گودرزی

پیتر ها گت

جغرافیا ی ترکبیی نو .جلد.2

41

1379

3/38/902

جغرافیا

شاپور گودرزی

پیتر ها گت

جغرافیا ی ترکبیی نو .جلد.3

42

1379

39/902

جغرافیا

----------

حسین شکوئی

دید گاههای نو در جغرافیا ی شهری .جلد 1

43

1371

40/902

جغرافیا

فرامرز نجد سمیعی

آلفونس

عبور از صحاری ایران

44

----------

41/902

جغرافیا

---------

---------

---------

45

1373

42/902

جغرافیا

---------

-----------

----------

46

1379

43/902

جغرافیا

----------

عزیز الله بیات

کلیات جغرافیای طبیعی وتاریخی ایران

47

1377

44/902

جغرافیا

----------

امین علیزاده

هوا واقلیم شناسی

48

-----------

45/902

جغرافیا

---------

مهدی مؤمنی

جغرافیا ی انسانی (2)

49

1363

47/902

جغرافیا

علی نوری

آیزاک اسیموف

جنوبگان

50

1376

48/902

جغرافیا

حسنعلی غیور

پی .ای.بورو

اصول سیستم های اطلاعات جغرافیائی وکاربرد آن درارزیابی منابع انسانی

51

1376

49/902

جغرافیا

---------

حبیب اله زنجانی

تحلیل جمعیت شناختی

52

---------

50/902

جغرافیا

شهلا طهماسبی

با ر بار اتیلور

نقشه ونقشه کشی

53

---------

51/902

جغرافیا

----------

شورای برنامه ریزی

جغرافیا علمی برای زندگی

54

1363

1/52/902

جغرافیا

 

عباس جعفری

نقشه خوانی و گیتا شناسی

56

1376

2/52/902

جغرافیا

 

عباس جعفری

نقشه خوانی و گیتا شناسی

57

---------

3/52/902

جغرافیا

-----------

عباس جعفری

نقشه خوانی و گیتا شناسی

58

---------

53/902

جغرافیا

-----------

-----------

جغرافیا علمی برای زندگی

59

--------

54/902

جغرافیا

-----------

دکتر مسعود مهدوی

مقدمه ای بر جغرافیای روستائی ایران

60

1380

55/902

جغرافیا

-----------

عباس سعیدی

مبانی جغرافیای روستائی

61

---------

56/902

جغرافیا

-----------

مجید مخدوم

ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیائی

62

1380

57/902

جغرافیا

-----------

غلام رضا طالقانی

بازار مشترک کشاورزی برای کشور های مسلمان خاورمیانه

63

1379

58/902

جغرافیا

-----------

سعید بختیاری

اطلس کامل گیتا شناسی

64

1372

59/902

جغرافیا

ابوالقاسم پاینده

ابگناتی یولیا نوویچ و....

تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام

65

1381

60/902

جغرافیا

-----------

علی اصغر نظری

جغرافیای جمعیت ایران

66

1379

61/902

جغرافیا عمومی

-----------

سید رحیم مشیری

کلیات قارهها

67

1382

62/902

جغرافیا عمومی

-----------

علی اصغر رضوانی

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها

1/68

 

63/902

جغرافیا

-----------

محسن یوسفیان –پروانه خانیا

نشریه داخلی جغرافیا شماره 1

2/68

1358

64/902

جغرافیا سیاسی

دره میر حیدر

پرسکا ت

گرایش های تازه در جغرافیا یی سیاسی

69

1376

1/65/902

جغرافیا

حسنعلی غیور

پی.ای.بورو

اصول سیستم های اطلاعات جغرافیا یی

1/70

1376

2/65/902

جغرافیا

حسنعلی غیور

پی.ای.بورو

اصول سیستم های اطلاعات جغرافیا یی

2/70

1373

1/66/902

جغرافیا

-----------

-----------

مقالات هشتمین کنگره جغرافی دانان ایران

1/71

1373

2/66/902

جغرافیا

-----------

-----------

مقالات هشتمین کنگره جغرافی دانان ایران

2/71

1347

67/902

جغرافیا فیزیکی

-----------

جها نیه صوفی

کلیات جغرافیای طبیعی

72

1352

68/902

جغرافیاروستایی

-----------

کاظم ودیعی

مقدمه بر روستا شناسی ایران

73

1352

69/902

جغرافیا آسیا

-----------

عباس پهلوان

در حریم بیت العتیق سفر به مکه

74

1352

70/902

تحلیلی از اوضاع اقتصادی کشورهای روبه رشد

جلال علوی نیا

ک.اسپید چنکو

جغرافیایی اقتصادی کشور های روبه رشد

75

1376

71/902

جغرافیا

میر هاشم محدث

محمد حسن خان اعتماد السلطنه

تطبیق لغات جغرافیائی قدیم وجدیدایران

76

1381

72/902

جغرافیا

محمد ابراهیم آیتی

احمد ابی یعقوب

البلدان

77

1369

73/902

مرحله دوم: شناخت وضع موجود –وضع چهارم ونیم : سیمای عمرانی وخدماتی شهرستان فریدون دهستان کرچمبو

-------------

مرکز تحقیقات وبررسی مسائل روستایی

طرح روش یابی برنامه ریزی منطقه ای روستایی

78

 

 

 

سال انتشار

کد

موضوع

مترجم

مؤلف

عنوان کتاب

ردیف

1378

1/903

تاریخ اسلام

-----------

علی اکبر فیاض

تاریخ اسلام

1

1376

2/903

تاریخ اسلام

-----------

جعفرشهید ی

تاریخ تحلیلی اسلام

2

1376

3/903

تاریخ اسلام

-----------

زرین کوب

بامداد اسلام

3

1379

4/903

تاریخ اسلام

-----------

رسولی محلاتی

تاریخ اسلام –جلد 1

4

1373

5/903

تاریخ اسلام

عباس عرب

فاید حماد محمد عاشور

جهاد مسلمانان در جنگهای صلبی

5

1374

1/6/903

تاریخ اسلام

محمد تقی آیه الهی

سیدحسین محمد جعفری

تشییع درمسیر تاریخ

6

1374

2/6/903

تاریخ اسلام

محمد تقی آیه الهی

سیدحسین محمد جعفری

تشییع درمسیر تاریخ

7

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 8:51  توسط شهناز آکوی محصل -   |